Szremkó Bettina

Animáció MA
szakdolgozat
Háború és emlékezet
A dolgozat az emlékezet jelenségével foglalkozik, ezen belül azt vizsgálja, hogyan emlékeznek vissza ugyanarra az eseményre különböző szociális helyzetű és korú emberek. Kor, nem, családi állapot, anyagi helyzet, munkahely: mind befolyásolják az interjúalany percepcióját a témában. A kutatás különböző hátterű interjúalanyok bevonásával készült. Képet ad a jugoszláviai NATO légicsapások utóhatásáról, és ezeknek az eseményeknek a kollektív emlékezetté válásáról. Ezek az események napjainkban is számos kérdést vetnek fel és élénken élnek a köztudatban. Minden visszaemlékezés hasonló, mégis különböznek egymástól. Az alanyok diverzitásnak köszönhetően különböző szemléletmódokat hasonlíthatunk össze, melyekből feltárhatjuk az emlékezet komplex működését.
mestermunka
Kegyelmes Angyal
„Merciful Angel-Kegyelmes angyal” egy 9 perces dokumentarista animációs rövidfilm. Háború gyermekszemmel, 1999-ben Jugoszláviát sújtó NATO légicsapások bemutatása egy elképzelt család hétköznapjain keresztül. A testvárpár saját bőrén tapasztalhatja meg a rajtuk kívül eső politikai döntések kegyetlen utórengéseit. A sokak által nem ismert közelmúltban lejátszódott események bemutatását a téma személyes vonulata inspirálta. A történetek, egy olyan médiumon keresztül való bemutatása, mint az animációs film, lehetővé teszi az érthető és érzékeny kommunikációt egy nagyobb közönség felé, akik mondjuk nem élték át ezeket az atrocitásokat. A film dokumentarista jelleggel egyénileg készített interjúkból és írásos forrásokból táplálkozik, egy narratív struktúrára felfűzve azokat. Technikai szempontból a 3D animáció kötött arányrendszerének és a 2D animáció líraiságának kombinációjára esett a választás, mivel fontos volt a karakterek anatómiailag pontos megalkotása, hogy érthető legyen a film dokumentarista látványvilága.
témavezető
Brovinszki László
konzulens
Tillmann A József
mestermunka konzulens
Gacs Réka
Kegyelmes Angyal
Kegyelmes Angyal
Kegyelmes Angyal
Kegyelmes Angyal
Kegyelmes Angyal
Kegyelmes Angyal
Kegyelmes Angyal
Kegyelmes Angyal
Kegyelmes Angyal