Besnyő Dániel

Média design MA
szakdolgozat
A Fényfestés mint kortárs médiaművészet
A Fényfestés mint kortárs médiaművészet Szakdolgozatomban a fényfestés kialakulását és annak történetét mutatom be, mint a médiaművészet egyik új irányzatát. A technikai mérföldköveket is megemlítve körül járom, hogy megállja-e a helyét a 3D projection mapping mint új művészeti ág. Az elemzés folyamán megvizsgálom a technológiai határokat, valamint arra keresem a választ, hogy mennyire üzleti célú és mennyire az utca művészete. Kutatásomban kitérek arra is, milyen formákat ölt a fényfestés, és hogy miért lesz vagy miért nem tűzijáték. Bemutatom azokat a szakmai fórumokat, amelyek nélkül nem tartana ott a fényfestés, ahol tart, valamint a szakma magyar képviselőit, akik nemzetközi szinten is komoly eredményeket értek el. Dolgozatom célkitűzése, hogy átfogó képet adjak a fényfestésről és egyedülálló művészeti ággá válásának folyamatáról, megkönnyítve annak elismerését a XXI-ik században. Szakdolgozatomhoz kvalitatív kutatási módszer eredményeit is felhasználtam a hivatkozott szakirodalmak mellett. Ezeket a kutatásokat szóbeli és írásos interjúkérdéseken keresztül rögzítettem. A dolgozatomban bemutatott kutatásom alapján arra jutottam, hogy véleményem szerint a fényfestés megállja a helyét, mint kortárs művészeti ág, de azt is kijelenthetjük, hogy a fényművészet egyik legmeghatározóbb műfaja. Az továbbra is kérdés marad, a fényfestés számára, hogy a monumentalitás lesz-e az elsődleges szempont a jövőben.
mestermunka
Enyészpontok Installáció
A mester munkám célja az volt, hogy mikroszkopikus mini vetítést hozzak létre. A projekt megvalósulását tekintve két részből áll: egyrészt valós mikro 3D mapping installációt hoztam létre, amelyet másrészről egy virtuális installációs kiállító térben helyeztem el, melyben a vetítések dokumentációi (valós térhatást keltve) implementálódnak. A mestermunkám vetítéseiben látható jelenetek olyan gyűjtött személyes megfigyelésen alapuló élmények emlékei melyek az öntudatlan merengés során létrejövő rácsodálkozások. Olyan megfigyelt jelenségek vagy látott események, amelyek miniatűr történéssel bírnak de valamiért mégis felfigyeltem rájuk és megmaradtak a tudatomban vagy megörökítettem őket.
témavezető
Bodóczky Antal
konzulens
Gyenge Zsolt