Turóczi Áron Mátyás

Építőművész MA
szakdolgozat
A
Szakdolgozatomban a vert fal európai kultúrtörténetét mutatom be. Történeti vizsgálatom a vályog nagyobb léptékű alkalmazására fókuszál. A paraszti világ példáitól eltérően, a vert fal használatát szélesebb társadalmi horizonton elemzem, olyan történelmi események kontextusában, mint az ipari forradalom, a két világháború körüli események és a napjainkat sújtó éghajlatváltozás. Az anyag változó megítélését a történelmi és társadalmi események kontextusában szemléltetem. A vert fal európai hagyományát a Római Birodalomtól a kortárs építészeti példákig vázolom fel. A dolgozatban kitérek a vályog tulajdonságaira és alkalmazására is. A kortárs fejlesztések eredményei kedvező kilátásokat nyújtanak a vályog jövőbeli felhasználását tekintve.
mestermunka
Rurális Labor
Mestermunkám tervezési helyszíne Romániában, az Erdélyi-medence keleti részén fekszik. A választott település Sepsiszentgyörgy, Háromszék megye székhelye. A város az Olt folyó két partján helyezkedik el. A történeti város a folyó bal oldalán jött létre a Baróti-hegység lábánál. A kijelölt terület az Olt bal oldalán az ártéri gát után található. A hely jelenleg illegális törmeléklerakóként funkcionál, elválasztva egymástól a várost és a folyót. Tervem egy több ütemből álló területrehabilitációs javaslat. Az első ütem egy föld-törmelék műhely telepítésével kezdődik. A műhely fa pillérvázas szerkezettel készül. A csarnok védése után kezdetét veszi föld panelek, préselt téglák, habarcsok és vakolatok előgyártása. A műhely helyi erőforrásokból, kisiparosokkal és manufaktúrákkal együtműködve üzemel. Felhasznál mezőgazdaságból-erdőgazdaságból származó rostokat, építőipari előrölt beton és tégla törmeléket, a környékről származó bányákból sódert, agyagot, homokot, iszapot, szilikátokat és égetett meszet. A műhely első feladata környezetének helyreállítása. A második ütemben az üzem a terület tisztításával foglalkozik, és a helyszínen található törmelék felhasználható részét hasznosítja újra. Ezt követően egy zöld passzázzsal megnyílik a város és a folyópart kapcsolata. A műhely eközben egy építőanyag-laborral, co-working irodákkal és oktatási egységgel bővül. A harmadik ütemben minta lakó-szállás épületek készülnek el, földszintjükön kávézóval és bisztró szolgáltatással. Az így létrejött épületek együttállása a város számára egy új alternatív közteret alkot. A tér mellett a zöld fasor parkká alakul, a gát melletti puszta pedig ligetté válik. A negyedik ütemben a telep egy tankerttel és egy hibrid szerkezetű kilátóval bővül. A tankert lényege, hogy építésre alkalmas növényeket nemesítsen és akklimatizáljon. A kilátó föld öntési technikával és bennmaradó zsaluzattal épül, nyitott galériával rendelkezik. A torony nagyobb léptékű épületek alternatív szerkezeti lehetőségét vizsgálja és jeleníti meg.
témavezető
Marián Balázs
konzulens
Haba Péter
mestermunka konzulens
Vass-Eysen Áron