Horváth Katalin Fanni

Fotográfia MA
szakdolgozat
Határhelyzet
A nemzetiségi kultúra nem monolit kultúra, a soknemzetiségű területen a helyi kultúrák találkozása egy közösségen belül nem helyi sajátosság, jellemző az egész világon. Pinka-völgy, Magyarország “nyugati kapuja”, fizikailag és szellemileg is egy határhelyzet, ahol intenzív módon figyelhető meg a lokális hagyományok rekonstrukciója és újraértelmezése, valamint a kulturális globalizmus leképeződése is. E területen évszázadok óta élnek együtt különböző nemzetiségek - gradistyei horvátok és hienc németek -, történelmük pedig szorosan összefügg azokkal a traumákkal is, amelyeket Trianon és a Vasfüggöny okozott Kelet-Közép Európában. A speciális “kettős határ” multikulturális jelensége mentén a nemzetiségi kisebbségek identitásőrző elemei felerősítik a nemzeti hovatartozás és az itt maradás dilemmáját is.
mestermunka
Mindig közel a határ
A Mindig közel a határ című fotósorozat fókuszában a Pinka völgyben élő kisebbségi közösségek, így a gradistyei horvátok és hienz németek többnemzetiségű kultúrája áll, másfelől egy univerzálisan is megfigyelhető jelenség, amely a hagyományok lokális szintű rekonstrukciója és a globális hatások leképeződése mentén zajlik. A fotósorozat egyúttal arra a kérdésre keresi a válaszokat, hogy vajon mi lehet egy kisebbségi hagyomány jövője a jelenkori globális kultúra árnyékában, valamint hogyan őrizhető meg egy nemzetiségi identitás.
témavezető
Máté Gábor
konzulens
Povedák István
mestermunka konzulens
dr. Povedák István