Seller Orsolya

Design- és vizuálisművészet-tanár MA
szakdolgozat
Bábpedagógiai kísérletek egy waldorf iskolában
Az előző félévben készített textiltervező szakos diplomámban a bábművészet kortárs tendenciáival foglalkoztam. Ennek a munkának köszönhetően nagyon közel került hozzám az előadó művészetnek ez az ága, és rájöttem, hogy csodálatosan tudnám alkalmazni a tanítási gyakorlatomban. A tanár szakos dolgozatom célja megvizsgálni milyen lehetőségeket rejt a bábkészítés, a bábozás a pedagógiai munkában. Tanulmányozni szeretném hogy ez a módszer hogyan tudja segíteni a gyerekek érzelmi és szociális fejlődését különböző életszakaszaikban. Tud -e segítséget nyújtani a feldolgozásban, a megismerésben, az elfogadásban. Milyen módon gyakorolhat hatást egy létrehozott és eljátszott előadás? Milyen területeket fejleszt? Hogyan tud más tantárgyakhoz kapcsolódni? Ennek a témának jelentős szakirodalma van, az én megfigyeléseim célpontja a Waldorf iskola , az oda járó gyerekek ,és az ott alkalmazható módszerek voltak. A kutatás során a szakirodalom tanulmányozásán túl két iskolai csoporttal együtt dolgozva , egy marionett báb előadás megalkotásán keresztül figyeltem meg és írtam le a tapasztalataimat. Vizsgáltam a különböző technikák alkalmazásának lehetőségeit, kiemelt figyelmet fordítva az elkészítésükben rejlő kihívásokra.
témavezető
Láposi Terka
konzulens
Láposi Terka