Cseszlai Barnabás Gáspár

Építőművész MA
szakdolgozat
Új Művészeti Iskola és Kollégium
Dolgozatomban egy olyan művészeti iskola vízióját járom körbe, amely pregraduális képzést nyújt és saját kollégiummal rendelkezik. A témaválasztás apropója, hogy megvizsgálva a fiatal felnőtteket megcélzó művészetoktatási lehetőségeket, megállapítható, hogy jelenleg Magyarországon nincsen olyan opció, amely egyesíti magában a minőségi oktatást és a lakhatást is. Ezen túlmenően, kutatásom során olyan művészetoktatási képzőhelyet egyáltalán nem tudtam felfedezni, amely rendelkezik saját kollégiummal, és annak minden lakhatáson túli előnyével. Szakdolgozatomban megvizsgáltam a magyar művészetoktatás jelenlegi helyzetét és struktúráját, külön kitérve arra, hogy mi befolyásolja egy iskolának a színvonalát. A kollégium általános pozitívumainak bemutatása után konkrét példákkal is szolgálok. A fókuszt nem a sokat tárgyalt lakhatási szegénység problémakörére helyezem, hanem az együttlakás megannyi más, közbeszédben és a gyakorlatban is sokszor elsikkadó előnyére. A feltételezésem szerint a legalkalmasabb megoldás, a saját közegben működtetett, kollégiummal ellátott egyetemi előkészítő, amihez a legközelebbi példa az Egyesült Királyságban működő foundation year rendszere. Az alapvető különbség ellenére, hogy Nagy-Britanniában az egyetemek indítják a felvételi előkészítőket, sok hasznos tanulságot le lehet vonni egy magánkézben lévő, iskolarendszeren kívül működő intézmény számára. Végezetül összevetem az elemzések eredményeit, és bemutatom azt, hogy nézne ki nagyvonalakban egy naprakész, haladó gondolkodású, bentlakásos művészeti iskola fiatalok számára.
mestermunka
Belvárosi Művészeti Iskola és Kollégium
Diplomamunkám egy olyan épületegyüttes megtervezése volt amely művészeti oktatást és nevelést tud nyújtani olyan diákok számára, akiknél a rajzi készség és a vizuális nevelés korábban nem kapott kiemelt figyelmet. Mindamellett pedig intézményileg is képes legyen hosszabb-rövidebb távon lakhatást és ezáltal művészeti oktatást is biztosítani, olyan diákoknak akiknél a magas budapesti albérletárak ezt nem teszik lehetővé.
témavezető
Kovács Csaba
konzulens
Schmidt Andrea
mestermunka konzulens
Barcza Gergely