Bús Bianka

Építőművész MA
szakdolgozat
A nagypaneles lakótelepek jövőképe
Jelen dolgozat célja, hogy megismertessen a nagy lakótelepek kialakulásával és helyzetével, előnyeivel és hátrányaival, hogy a feltárt problémákra konstruktív revitalizációs javaslatokat tegyen. Az épületek között elterülő publikus terek, az úgynevezett köztes terek kifejezetten fontos szerepet töltenek be a lakótelepeken, ezért a dolgozat megvizsgálja, mik a nyilvános közterek kialakításának szempontjai, milyen elvek mentén szerveződnek az élettel teli városi terek. Ezek után a dolgozat kitér arra, hogy a köztérhasználat napjainkban a digitalizáció hatására milyen átalakulásokon megy keresztül. Úgy lehet a lakók életkörülményeit javítani, ha a köztes terek aktiválásával bővítjük a használt élettereik sorát. A harmadik fejezetben a tanulmány feltárja, milyen revitalizációs törekvések figyelhetőek meg a paneles lakótelepeket és legjeneltősebb problémáikat illetően. Majd az utolsó fejezetben egy kiválasztott lakótelep elemzése következik, ezzel megalapozva a mestermunka helyszínelemző előkészítését. Végül helyszínre adaptált revitalizációs stratégiát állítok fel, mely megkísérli kezelni a Kelenföldi Lakótelepen megfigyelhető problémacsokrot.
mestermunka
A kelenföldi lakótelep revitalizációja
Olyan épület- és téregyüttest hozok létre, amely úgy javít az ottlakók életkörülményein, hogy a köztes terek aktiválásával bővíti a használt élettereik sorát. A projekt három elemből áll. A két épülettípushoz, a sávházakhoz és a pontházakhoz kapcsolódó pavilonokból, illetve az ezeket közrefogó parkból. A célom az, hogy új elemek hozzáadásával aktivizáljam a köztereket, lehívjam az embereket a lakásaikból. A sávházak közötti köztes terekre funkcionálisan kevert középületegyüttest tervezek, amely magában foglalja a parkolást, mellette facilitál co-living és co-working funkciókat és szolgáltatásokat. Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakók adott környéken belül tudják az életüket élni, a terület városiassága erősödjön, nőjjön a funkcionális diverzitás. A pontházak első emeleti irodaterei közé egy coworking blokkot “feszítek ki”. Ez egy olyan folyamatos összeköttetést biztosít, ami lehetővé teszi, hogy a három épület terei egy intézményként, térrendszerként működjenek.
témavezető
Csomay Zsófia
konzulens
Haba Péter
mestermunka konzulens
Tihanyi Dominika