Kis-Kéry Anna

Fotográfia MA
szakdolgozat
A női aktábrázolás változásai a képzőművészet és fotográfia viszonylatában
Az akt a képzőművészet egyik, ha nem a legtöbbet bemutatott formája. Az emberi test látványa, és az a mögött húzódó misztérium korokon át inspirációként szolgált, és új gondolatok megszületésére sarkallta a művészeket. Dolgozatomban a saját fotográfiai projektem során felmerülő kérdések megválaszolása mellett, többek között ezen új gondolatokat szeretném összefoglalni és röviden bemutatni. Hogyan alakult át az aktábrázolás az elmúlt évszázadok során? Miként jutott el a kortárs akt-fotográfia a ma ismert formájáig, és mekkora szerepe volt mindebben a képzőművészetnek (elsősorban a festészetnek és szobrászatnak)?
mestermunka
Szakadatlan szépség
A testábrázolás tekintetében az elmúlt évszázadok nyugati kultúrájának közfelfogásában kijelenthető, hogy a szépség egyet jelent az egészséges, fiatal test látványával. A nőkre ezáltal ránehezedik egy, olyan a társadalom által generált elvárás, miszerint szépségük fenntartása érdekében harcolniuk kellene öregedésük, testük átalakulásai ellen. Sorozatomban ezt a tévhitet elfeledtetve fontos volt számomra, hogy olyan nőket jelenítsek meg akik, kortól, testalkattól függetlenül azt a véget nem érő szépséget reprezentálják, amely mindannyiunkban ott rejlik. Az aktot, mint művészi kifejezőeszközt használva, a sorozat arra is kísérletet tesz, hogy az elmúlt évszázadok képzőművészeti hagyományának eszmei háttere visszacsatolása mellett egy kortalanabb, az erotikus jelleget elhagyó nő ábrázolást mutasson be.
témavezető
Máté Gábor
konzulens
Földi Eszter
mestermunka konzulens
Szombat Éva
No. 2.
No. 3.
No. 1.
No. 6.
No. 7.
No. 4.
No. 5.