Fábián Réka Orsolya

Designelmélet MA
szakdolgozat
A MŰVÉSZETI KOLLEKTÍVA MODELL VIZSGÁLATA A KORTÁRS MŰVÉSZTÁRSADALMAKBAN
A dolgozat az indonéz kortárs művészeti kollektívák kialakulását és működését vizsgálja kulturális, történeti és társadalmi összefüggésekben. Egyéb szempontként bemutatásra kerülnek a nyugati közösségi alapú művészet egyes aspektusai, mely aspektusok fontossá válnak az indonéz folyamatok értelmezése során. A kutatás alapját egy strukturális interjúsorozat illetve szakirodalmi források adják.
témavezető
Horányi Attila
konzulens
Hunyadi Márton