Pintérné Sosity Beáta

Tervezőgrafika MA
szakdolgozat
A beszéd- és nyelvfejlődési zavarok terápiája
Az emberi kommunikáció elsődleges formája a beszéd, melynek megértése még a nyelv aktív használata előtt alakul ki a gyermekekben. Beszéd nélkül az ember a társadalom peremére vagy azon kívülre szorul, mert a társas kommunikáció legegyszerűbb, legközvetlenebb és leggyorsabb formája a beszéd. Egy sérült gyermek esetében, akinek az élet minden területén akadályokkal kell megküzdenie, így a mozgás, az érzékelés és az érzelmek feldolgozása, a társas kapcsolatok kialakítása terén, a kommunikáció, illetve annak bármilyen hatékony formája kulcsfontosságú. Szakdolgozatomban a gyermekkori beszéd-és nyelvfejlődési zavarok okait, következményeit és jelenlegi terápiás lehetőségeit mutatom be. A kutatás fókuszába azok a halmozottan sérült gyermekek állnak, akiknél e nyelvfejlődési zavar másodlagos jellegű, vagyis a központi idegrendszer korai károsodására vagy egyéb organikus károsodásra visszavezethető komplex fejlődési rendellenesség társtüneteként jelenik meg.
mestermunka
Szájhős
A Szájhős hangfelismerő technológián alapuló interaktív beszédfejlesztő applikáció. Az artikulációs mozgásfejlesztő gyakorlatok során a gyermek, vagyis a "szájhős" hőstetteket visz véghez a hangjával. A játék célja a hangadáshoz kapcsolt funkcióöröm előhívása, és a hangadásra ösztönző helyzetek megteremtése. Az gyakorlatok a logopédiai fejlesztésben alkalmazott szájképek és hívóképek továbbgondolásaiból születtek. 
Az animált ajak- és nyelvgyakorlatok segítenek a mozgásminták elsajátításában, a beszédszervek tónusszabályozásában. Az interaktív hangutánzó gyakorlatok során a gyermek tapasztalatot szerezhet saját hangjának erejéről. A vizuomotoros készségeket fejlesztő, rajzfelülettel összekapcsolt interaktív üzenetküldő funkció pedig lehetőséget ad ép és sérült gyermekek egyedi kommunikációjára, kapcsolódására. Az applikáció önálló használatát számos funkció támogatja, mely figyelembe veszi a halmozottan sérült gyermekek kognitív zavarait és mozgásszervi akadályozottságát. Tervezésnél fontos szempont volt számomra, hogy a digitális eszközre és a fejlesztőjátékra egységként gondoljak, mert a jövőjükre nézve a játékból belátható időn belül az életvitelüket, kommunikációjukat támogató eszköz lesz.
témavezető
Vargha Balázs
konzulens
Schmidt Andrea
Az elkészült egyedi, animált hangfelvételt a gyermek (a szülő seg&iac
A színpaletta szabadon mozgatható, hogy a teljes felület rendelkezésre &aa
Az eszközpaletta csak az alapszíneket tartalmazza, az ecset a gyermek ujja. A rajznak,
A gyermek rajzol egy arcot a szájhoz, amely aztán megszólal az ő rögz&iacu
A gagyogás gyakorlata az applikációban összekapcsolódik a vizuomoto
Ciklizáló gyakorlat: “ki-ki, ku-ku, ka-ka” ciklusok. Hőstett: Segít
Hangutánzó gyakorlat: "z" hang. Hőstett: Segíts a méhecsk&eacu
Hangutánzó gyakorlat: “f” hang. Hőstett: Segíts a cicának t&
Hangutánzó gyakorlat: "sz" hang. Hőstett: Bűvöld el a kígy&oacut
Hangutánzó gyakorlatok - demo mód: A kiválasztott animáció
Hangutánzó gyakorlatok - gyakorlat mód: Nincs navigációs panel, a
A szájanimációkat egyesével tudja elindítani. Minden mozgá
Ajak- és nyelvgyakorlatok: Céljuk segíteni a mozgásminták elsaj&a
Nyitóoldal: ajak- és nyelvgyakorlatok, hangutánzó és cikliz&aacut