Kovács Tamás

Fotográfia MA
szakdolgozat
A konceptuális művészet mint a konfliktusokra és a szegregációra reflektáló nyelv
A különböző és gyakran egymással szemben álló északír identitások kialakulásában nagy szerepe van a helyi vizuális kultúrának. Szakdolgozatom a generációkon át öröklődő és a mai napig tapintható feszültségből inspirálódó mestermunkámat helyezi történelmi és művészeti kontextusba. Foglalkozom a hatvanas évek végén kezdődő északír fegyveres konfliktus, a „Troubles” kialakulásával, ennek utóéletével, és az egymással szemben álló etnikai közösségek mai viszonyával. Ugyan a fegyveres konfliktus 1998-ban hivatalosan véget ért, de a mestermunkámnak is alapot adó különböző identitású közösségek között a mai napig egy bonyolult, feszült viszony áll fenn. Dolgozatom második felében művészeti szempontból olyan kortárs, többnyire konceptualista alkotókat vizsgálok, akiknek a munkája vagy annak bizonyos eleme valamilyen okból szorosan kapcsolódik a saját munkámhoz.
mestermunka
The 8th Letter of the Alphabet
A The 8th Letter of the Alphabet két olyan etnikai csoport kapcsolatával foglalkozik, amelyeknek az együttélését évtizedek óta – az őket ért vélt vagy valós igazságtalanságok és sérelmek miatt – folyamatos kihívás és feszültség jellemzi. Az egyik oldal sérelmezni, hogy a szülőföldjén a saját országának határain kívül kell élnie és küzdenie kell a saját identitásának megőrzéséért. Ugyanakkor a másik közösség is joggal ragaszkodik ahhoz a területhez, amelyen már évszázadok és generációk óta élnek. Észak-Írországban a föld, a terület és a színek kulcsfontosságú szerepet játszanak az identitás felépítésében, meghatározásában. Az északír emberek egyértelműen tisztában vannak az őket körülvevő területekkel, valamint a mezsgyét meghatározó jelzőkkel és szimbólumokkal. Mi történik, ha mindezeket a nagyon meghatározó szimbólumokat egy olyan térbe helyezzük, ahol színük bizonytalanná válik? Ugyan a nagypénteki egyezmény által a fegyveres konfliktus hivatalosan véget ért, és a békefolyamatnak számos pontja megvalósult, a két megosztott közösség között továbbra is generációkon átívelő feszültség és bizalmatlanság áll fenn.
témavezető
Szalontai Ábel
konzulens
Illés Anikó
mestermunka konzulens
Gaál Mariann