Sinkovits Zsuzsanna Zsófia

Kerámiatervezés MA
szakdolgozat
Gyermekközpontú tárgytervezés
Szakdolgozati kutatásomban a gyermekeknek szánt hétköznapi tárgyakban rejlő motivációs lehetőségeket keresem. Dolgozatom célkitűzése releváns tervezői módszerek és motivációs eszközök feltérképezése, melyek képesek a design eszközeivel pozitív befolyással lenni a gyermekek számára nem kedvelt, vagy nem fontos hétköznapi helyzetek és tevékenységek élményére.
mestermunka
Kidware Cantine Set
Mestermunkám az iskolai gyermekétkeztetés szituációjára reflektál. A gyerekek menzai étkezése és megítélése mind a mai napig egy sokat tárgyalt és vitatott, tárgyi vonatkozásában kevésbé vizsgált szituáció. Számos kezdeményezés és reformprogram ellenére is a gyermekek számára az iskolai étkezés sok esetben egy nem kedvelt élményt és helyzetet jelent, amiben a környezetnek is fontos szerepe van. Mestermunkám célkitűzése egy kortárs, az iskolai közétkeztetés használatára tervezett tárgycsalád koncepciójának a létrehozása. A tárgyi környezeten keresztül törekszem a gyermekétkezés élményének egy lehetséges megújítására, hogy mindennapjaikba beilleszkedve segítse oldottabbá tenni az étkezést.
témavezető
Kondor Edit
konzulens
Illés Anikó