Pataki Katalin

Formatervező művész MA
szakdolgozat
A gyermeki képzelet és a tárgyi világ kapcsolata
Szakdolgozatomban a gyermeki képzeletfejlődés hátterét, ok-okozati összefüggéseit kutatom. A kognitív fejlődés szűrőjén keresztül a gyermeklélektant, valamint a társas és a fizikai környezet képzeletbefolyásoló tényezőit vizsgálom. A gyermekkor időszakára jellemző a valóságtól való elrugaszkodás, az itt megjelenő „mintha játék” és egyéb fantáziajátékok érzelmi és képzeleti inspirációs forrása a tárgyi és a társas környezet. A tárgyak perceptuális vonatkozásai vezethetik a gyermek képzeletét a játék folyamán. Így jön létre a képzelet által absztrahált játékeszköz, amely a gyermek önkifejező, kommunikációs eszközévé tud válni, hiszen fantáziajáték közben a gyermek indirekt módon éli meg és dolgozza fel mindazt, amit környezetében előzőleg tapasztalt. A játék önkifejező erejével a játékterápia szakterülete foglalkozik, így kutatásom megalapozza mestermunkám irányát.
mestermunka
Talky
Mestermunkám tárgya egy terápiás játékeszköz, amely főként a családon belüli sérelmek témakörére fókuszál. Az eszköz elindítja a játékterápiás folyamatot, és megteremti a kapcsolatot a gyermek és a terapeuta között. A formai és anyagbeli képzettársítások segítségével a gyermeknek lehetősége van felépíteni különböző karaktereket, melyek az elsődleges társas környezetét, a családját, jelképezik. A gyermek által alkotott figurák bábjáték eszközeként segítik a terapeuta munkáját, így közelebb kerülhet a gyermek belső világához.
témavezető
Koós Pál
konzulens
Arndt Bernadett
mestermunka konzulens
Koós Pál
Talky
Talky
Karakterek
Karakterek
Elemek
Modell