Durdík Ágnes

Tervezőgrafika MA
szakdolgozat
Konstruktív kétnyelvűség
A szlovákiai és Kárpát-medencei kétnyelvűség bonyolult kérdés, történelem alakította érzékeny téma. A terület az évszázadok során vált különböző kultúrák és nyelvek közös helyszínévé. Gazdagságát és változatosságát csak úgy lehet megőrizni, ha kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymás kultúrális, nyelvi hátterét, beleértve az anyanyelvhez való jogot is. Ideális lenne, ha a kétnyelvűség nem csak a kisebbségek részéről lenne elvárt tudás, hanem a kisebbség területeire került- költözött polgároktól is egyenrangú jelenségként történne meg. A közösségekre kényszerített egy nyelvűség nyelvvesztéssel, kutúra vesztéssel jár, ami nem segít azoknak az értékeknek megőrzésében amivel Kárpát-medence rendelkezik.(KÉTNYELVŰSÉG a Kárpát-medencében, Kiadja a Széchenyi Társaság a Pszicholingva Nyelviskola közreműködésével, Budapest 1991, Göncz Lajos)
mestermunka
MI / MY
A szlovákiai kétnyelvű kultúra változatosságának megőrzésére, fejlesztésére tervezett kártyajáték. A kétnyelvűség problematikájára egy elfogadó-, konstruktív-, és interaktív környezetet hivatott megteremteni a „MI” nevű nyelvfejlesztő játék és applikáció, mely kölcsönös nyitottságon és aktivitáson alapul. Elnevezése a „mi” és „my” személyes névmásokból származik, ami utalás a játék által felállított keretekre is, hogy a „mi” (magyaroké és szlovákoké) felelősségünk a kultúráink, nyelvi különbözőségeink és kapcsolataink konstruktív irányba terelése. A két kultúra kapcsolódása a logó formavilágán, a kártyák illusztrációs tartalmain, s a játék digtális részében is megjelenítődik.
témavezető
Vargha Balázs
konzulens
Schmidt Andrea