Boldizsár Edit

Fotográfia MA
szakdolgozat
Énkép / Önkép
Az identitás vizsgálata a fotóművészetben
mestermunka
Műleírás
A mestermunkám témája a konstruált valóság és a valóságérzékelés szubjektív reprezentációja egy személyes, belső utazáson keresztül, ahol a fotográfiai kép alkotói tükörré, az önismeret eszközévé válik, a sorozatban pedig, egy kérdéssé a valóság átdefiniálhatóságát illetően. A szubjektív fotó műfaján belül, egy olyan megközelítésben, ahol, mint alkotó nagyon személyes még is dekonkretizált, transzendens módon jelenek meg a képeken. Invitálva a kép nézőjét ebbe a személyes univerzumba, és saját belső világába.
témavezető
Zwickl András
konzulens
Zwickl András
mestermunka konzulens
Drégely Imre