Füstös István

Építőművész MA
szakdolgozat
Nagyvárosi Közterek
A dolgozat a városi közterek, kialakulását és az utóbbi évtizedekben bekövetkezett változásait, továbbá alakításuk lehetőségeit vizsgálja építészeti, urbanisztikai és társadalomtudományi perspektívákból. Az elmúlt száz év több fordulatot hozott a városi közterekről való gondolkodásban. Azonban a gondolkodásmód változása nem mindig jár együtt a valós, kézzelfogható, tapasztalható változásokkal. A dolgozat első része elméleti áttekintés a közterekről, majd egy kitérőben megismerhetjük napjaink megváltozott viszonyulását a közterekhez. A második rész az elmúlt években Budapesten megvalósuló köztér projekteket vizsgálja néhány példa kiemelésével. Ezek alapján kísérletet tesz annak megállapítására, hogy a főváros miképp reagál a megváltozott igényekre a köztereinkkel szemben, mennyiben foglalkozik ezzel. A megvizsgált projekteken keresztül milyen tanulságokat lehet levonni, közös városi élettereink alakítására és kialakítására vonatkozó tanulságokat keres.
mestermunka
Széna tér revitalizációja
Diplomatervem a Széna tér újratervezése, revitalizálása. Mestermunkám célja, hogy olyan helyzetet hozzak létre, ami a tér használatára invitálja az embereket. Egy bensőséges helyet, ami mindenkié, ami képes adni, szolgáltatást nyújtani használóinak. Egy olyan városi közteret, ahova szívesen lemennek a környékbeliek - egyszerre parkja, közösségi tere, és kapuja a Vízivárosnak.
témavezető
Csomay Zsófia
konzulens
Tillmann József
mestermunka konzulens
Börzsei Tamás