Háló Veronika Róza

Építőművész MA
szakdolgozat
Tér és Identitás
A társadalom öregedése és az urbanizáció növekedése napjaink legmeghatározóbb demográfiai változása. Az átlag életkor kitolódásával egyenes arányban nő a demenciával érintettek száma is. A sajátos mentális állapotúak többsége leginkább tér, idő és identitásbeli zavarral küzd, amely erős szorongást és bizonytalanságot vált ki belőlük. A térbeli zavartság, mely feltehetően az emlékezetvesztésből adódik, képtelenné teszi a demenst arra, hogy a vizuálisan nem érzékelhető tereket befogadja és egy komplex térben eligazodjon. Az épített környezetnek nagy szerepe van a tájékozódásban. Az írás központi kérdése, hogy az építészet milyen módon képes támogatni vagy épp hátráltatni a demenciával élők tér-, idő- és identitásbeli orientációját. Szakdolgozatom célja, hogy betekintést adjon a szellemi leépüléssel küzdő emberek sajátos térfelfogásába, annak érzékelésébe, valamint meghatározza a számukra optimális tér jellemzőit és ez által felállítson egy tervezési szempontrendszert, ill. stratégiát, amely útmutatóként szolgálhat mestermunkám kidolgozásánál.
mestermunka
otthon+
A téralkotás a mentális zavarban szenvedők számára sajátos tervezési stratégiát, látásmódot igényel. A szakdolgozatomban kutatott speciális tervezési gondolkodásmód és összetett szempontrendszer átültetésével egy olyan otthontér tervezésére törekedtem, amely a demenciával élők sajátos tér-érzékelésének és mentális állapotának aspektusából a legmegfelelőbb téri minőséget -térbeli elrendezést és térszervezést- tartja szem előtt. A helyszín Szeged kertvárosi környezetébe ékelődő ligetes, néhol már-már erdős Eko-Park nyolc hektáros területe, mely a Tisza-folyó közvetlen szomszédságában található. A töltés és a kertvégek határolta csendes, nyugodt környezet ideális közeget nyújt egy olyan tér számára, ahol a demenciával élő lakók többségénél bizonytalanságot, szorongást válthat ki a különböző ingerek, pl.: zaj túlzott jelenléte. A koncepció elsősorban egy olyan tömeg kialakítása, mely kijelöl, bekerít egy biztonsági zónát a lakók számára melyben a külső ingerek érkezését az ott dolgozók szabályozhatják a belső ingerek pedig a lakók sajátos igényeinek megfelelően szabadon alakulhatnak. Az otthon-épületek lineáris tömege három fő- és két átmeneti térből áll. A külső és belső tér határára, a lakók privát szobái szerveződnek, amelyekből a lakók az átmeneti ‘öltöző’ helyiségen át, a funkciók szerint tagolt közösségi térbe érkeznek, ahonnan a kert, egy közvetlenül megközelíthető, egybenyíló a térként jelenik meg. A kirekesztett belső kert egy olyan védett tér amely lehetőséget biztosít a lakók és a látogatók kötetlenebb együttlétére és a szabadidő aktív eltöltésére.
témavezető
Csomay Zsófia
konzulens
Babarczy Eszter
mestermunka konzulens
Vass-Eysen Áron
koncepció
a privát tér rendszere
verziók 'nyárikra'
nyári_placc + mag + felhő
axo
alaprajz
alaprajz
metszet
vízió
étkező tér
víziók
belső kert
valóság