Asszonyi Eszter

Fotográfia MA
szakdolgozat
„FÖLDANYA, HALLOM A HANGOD” – REFLEXÍV SPIRITUALITÁS ÉS ÚJPOGÁNY MOZGALMAK A POSZTSZEKULÁRIS MAGYARORSZÁGON
A posztmodern fordulat következtében nem a vallás eltűnését, hanem annak átalakulást tapasztaljuk. Ezen változások következtében ahogy a világban, úgy Magyarországon is az újpogány mozgalmak iránti érdeklődés növekedésének és olyan egyéni, szinkretikus hitek barkácsolásának lehetünk tanúi, melyek egy reflexív spirituális hozzáállásra mutatnak. Szakdolgozatomban azt vizsgálom, hogy az egyéni hiedelemrendszerekben és az abból fakadó gyakorlatokban hogyan kapcsolódnak össze a különböző hittartalmak egyes elemei, s ezen hiedelemrendszerek hogyan segíti az egyénnek egy természettel összhangban élt, fenntartható életre való törekvését. Témaválasztásom személyes érintettsége miatt kutatásom auto-etnográfiaként is értelmezhető
mestermunka
Középső világ
Az én nagypapám hat ujjal született és a családom szerint ezt nem kellene jelentéssel felruháznom: sámánok és táltosok a távoli múltban léteztek, most itt, körülöttünk egy Isten van. Vagy talán több is. A vallási hiedelemrendszerek által világokat teremtünk magunk köré, amelyben természetfeletti erők, szabályok és gyakorlatok által hozunk létre egy saját rendet. Mestermunkámban magánrítusokat és rítusokban résztvevő embereket fényképezek. A fotográfia médiumán keresztül azt vizsgálom, hogy a mai Magyarországon hogyan keverednek az egyéni hiedelemrendszerekben keresztény- és pogány gyakorlatok, hogyan hozunk létre ezzel olyan saját világokat, amelyekben központi szerepe van a természethez való kapcsolódásnak is.
témavezető
Máté Gábor
konzulens
Povedák István