Rázsó István Márk

Fémművesség MA
szakdolgozat
A mozgás szerepe a kinetikus művészetekben
A dolgozat a kinetikus művészeteket elemzi, kinetikus tárgy tervezésekor felmerült személyes szempontok alapján, viszont nem célja a terület teljes feltérképezése, annak szerteágazó volta miatt. Összehasonlítja a különböző korokban született definíciókat, vizsgálja a mozgást, mint művészi eszközt. Ismerteti a kísérletező művészek időszakát, az irányzat keletkezési idejét, ágait. Az esztétikai hatások mellett vizsgálja a gyorsuló világot és több, a területen tapasztalható relativitást. A fókuszt a mozgó részeket alkalmazó alkotásokra helyezi, hazai és nemzetközi művészektől, kortárs és az irányzat fő időszakából származó alkotásokat vizsgálva. Szemlélteti az alkotások kapcsolódását a természettel, amit természeti jelenségek megidézésével vagy természeti erőkre építve érnek el. Ide köti a láthatatlan megjelenítését is, a folyadékáramlás és a mágnesesség használatát. Bemutatja az interaktivitás lehetőségeit, valamint a gépi vezérlés nézőpontjait, hatásait.
mestermunka
MiRO
Korunk rohanó és bizonytalan világában szükségünk van megpihenésre, feltöltődésre. Ebben segít a 'MiRO', ami egy, a relaxáció és meditáció során használható, a folyadékáramlás megjelenítésére épülő termék. Bemutatom a kapcsolódást a relaxációhoz és meditációhoz, a témában végzett termékkutatást és az így levont tervezési konklúziókat. A MIRO terméknél bemutatom a felhasznált jelenséget, a használat módját, az eszköz működését, a rendelési opciókat és stratégát. A függelék tartalmazza az eszköz felépítését, megvalósítását és a mobilalkalmazásban lévő gyakorlatok leírását.
témavezető
Csernátony Fanni
konzulens
Horányi Attila
mestermunka konzulens
Borkovics Péter