Jakabos Júlia

Építőművész MA
szakdolgozat
Lakhatási válságunk
A lakásszegénység, a hajléktalanság jelenkori társadalmi berendezkedésünk egyik legégetőbb problémája és következménye egyben. Az egyenlőtlenségen alapuló, egzisztenciális szempontból eltérő társadalmi osztályok, és a létbiztonság kétessége nem új keletű társadalmi tapasztalat, ugyanakkor a felelősség nem a helyzet kárvallottjait, sokkal inkább az elmúlt három évtized igazságtalan társadalompolitikáját illeti. A tanulmány során arra keresem a választ, hogy az államszocializmustól napjainkig melyek azok a lényegi társadalmi konstrukciók, amelyek folytonosságot mutatnak a hajléktalanság újratermelődésében. A dolgozat a korszakok közötti fő párhuzamok mentén mutatja be társadalmunk szegénység politikájával; szociális ellátórendszerével; a támogatott lakhatáshoz jutás lehetőségével és a civil szféra mozgásterével kapcsolatos problémákat - azokat a társadalmi mechanizmusokat, amelyek fenntartásával a lakhatási válság sosem válhat megoldottá.
mestermunka
szociális lakhatás és aktivitás
Szociális lakhatás és aktivitás Lakhatási válságunk társadalmi kontextusban való értelmezéséhez a lakásszegénység, hajléktalanság, munkanélküliség, alulfoglalkoztatottság és társadalmi kirekesztődés jelensége, mint viszonyrendszer szükséges. Mestermunkám az átmeneti, támogatott lakhatás és társadalmi aktivitás egymás mellé rendelésével törekszik a lakáshoz jutás kérdését hosszabb távon definiálni. Tervemmel egy optimális támogatott lakhatás alternatíváját igyekszem megvizsgálni, melyben a lakhatás a foglalkoztatással és az oktatással szerves egységet alkot. Tervezési helyszínem a Teleki téri piaccal átellenben található saroktelek, amely a sűrű szövetbe,a kerület és a városrész múltját és jelenét is meghatározó ipari és kereskedelmi intézmények közegébe jól integrálható.
témavezető
Marián Balázs
konzulens
Povedák István
mestermunka konzulens
U Nagy Gábor