Nagy Boglárka

Kerámiatervezés MA
szakdolgozat
A női szerepek változása
Vajon az agyag hogy működik, mint médium, a nőiséggel kapcsolatos kérdések tárgyalására? Magyarországon a női keramikusok vajon foglalkoznak-e a női szerepkör/ a saját nőiségük kérdésével, ha igen, akkor milyen formában. Kutatásom céljául tűztem ki, hogy keressek olyan kortárs – elsősorban magyar - női alkotókat, akik már adtak valamilyen formában választ ezekre a kérdésekre, és tudjam őket elhelyezni térben és időben, hogy megértsem, hogy hatottak rájuk azok a változások, amin a nők keresztülmentek a történelem során.
mestermunka
Nőmintázatok
Mestermunkám egy kerámia plasztika sorozat, aminek témája a külsőségek az online és offline világban, a nő képének reprezentálása a 21. században. Az elbeszélés módja mesemondás, antropomorf testek segítségével egységesítem a női nemet. Vizsgálom magam az anyagon keresztül, kontrasztot hozok létre, egyfajta skálát, aminek segítségével megpróbálom a saját formanyelvem segítségével felvázolni a jelen kor nőiségét.
témavezető
Kemény Péter
konzulens
Földi Eszter
mestermunka konzulens
Mohácsi András