Elek Kamilla

Tervezőgrafika MA
szakdolgozat
A fóbiás félelmek és a vizualitás kapcsolatának vizsgálata
Az emberek nagy százaléka szenved valamilyen fóbiás zavartól. Sokan olyan helyektől, szituációktól vagy dolgoktól rettegnek, melyek másokból épp ellenkező, pozitív emóciókat hoznak elő. Nem is gondolnánk milyen fokig tudja az emberek életét egy-egy ilyen fóbia korlátozni. Szakdolgozatom a fóbiás félelmek és a vizualitás kapcsolatával foglalkozik. Célja feltárni a látással való kapcsolatát ennek a maladaptív és diszfunkcionális érzelemnek. Továbbá rájönni arra, hogyan is viszonyul egymáshoz a látás és a félelem érzetének kialakulása és miért van az, hogy egyes dolgok láttán valaki fóbiával reagál és messziről elkerüli a félelem tárgyát, más ugyanazt szépnek/vonzónak találja. A dolgozat első szakaszában részletesen taglaltam azokat a kapcsolódó elméleteket, melyek fontos szerepet töltenek be a kutatásom fő kérdéseinek megválaszolásában. Az észleléstől elindulva a vizuális érzékelésünkig. Ezt követően vizsgálom az észlelés kapcsán történő érzelmek kialakulását, majd a félelmet, és nagy alapossággal bontom ki a fóbia fogalmát. Az előzőekben leírt fogalmak egzakt pszichológiai és részben biológiai vizsgálata arra enged következtetni, hogy a vizuálisan megélt inger által generált érzelem rendkívül összetett és kimenetelében fontos szerepet játszanak az evolúciós/belénk kódolt reakciók, az idegrendszer félelemfeldolgozó pályái, a perceptuális és kognitív kategorizálás, a társadalom, amiben élünk, valamint a megélt tapasztalatok. Ezt az észrevételt egy online kérdőíves vizsgálattal támasztom alá. Kutatásom eredményeképpen elmondható, hogy az észlelés ad jelentést, értelmet, intenzitást az ingereknek, vagyis értelmezi azt múltbeli tapasztalatok alapján.
mestermunka
Pszichoedukáció
A szorongás egy természetes reakció a hétköznapi ingerekre, mely általában valamilyen megterhelő dologra adott pszichés válasz. Napjainkban az emberek 20% -a él át valamilyen szorongást, és sokan nem ismerik fel mitől félnek valójában. Csak miután ráismerünk a szorongás tárgyára, akkor beszélhetünk igazi félelemről. A félelem egy alapvetően hasznos, genetikailag az emberekbe kódolt, túlélésüket segítő érzelem, ám amikor az indokolatlanná, maladaptívvá vagy diszfunkcionálissá válik, akár teljes mértékben képes megnehezíteni az emberek életét. A mestermunka célja a szorongásos zavarok egyik csoportját, a specifikus fóbiákat ingergeneralizáció és klasszikus kondicionálás segítségével szemléltetni úgy, hogy az reprezentálja a félelmet érző személy által észlelt vizuális képet, és azokról általános leírást nyújtani nem csak szorongással élők számára. Ezzel segítve megismerni azokat a helyeket, helyzeteket, dolgokat vagy gondolatokat, melyek a felfokozott lelkiállapotot előidézik. Ugyanis, ha valaki képes felismerni a félelem valódi okát, akkor képes jobban meg is érteni azt.
témavezető
Marcell Tamás
konzulens
Arndt Bernadett
mestermunka konzulens
Marcell Tamás
4_részlet
7_részlet
6_részlet
5_részlet
3_A kiadvány egyik elválasztó oldala
1_A kiadványsorozat egy kiadása, az azt összefogó dobozzal
2_A kiadványzorozat egy kiadása