Kuizs Lilla

Design- és vizuálisművészet-tanár MA
szakdolgozat
Az örömet adó tevékenység, mint motiváció a vizuális kultúra óráin
Célkitűzés: A szakdolgozat elméleti célja vizsgálni, hogy melyek azok a tényezők, amik a diákok számára örömforrást jelenthetnek a vizuális kultúra órán. Mennyire érzik magukat felszabadultnak, boldognak a diákok, mennyire érzik azt, hogy önmaguk lehetnek, kiteljesedhetnek? Módszer és értékelés: A dolgozat célkitűzéséhez kapcsolódó magyar nyelvű irodalom alapos áttekintése, valamint a releváns és korszerű külföldi irodalmának ismerete alapján a saját pedagógiai tapasztalatok bemutatása, elemzése, és a következtetések, javaslatok, pedagógiai relevanciák megállapítása. Következtetések: Nem mindenki születik zsigerileg jó tanárnak mégis jó hozzáállással és kitartással azzá válhat. Ehhez szükség van a komplex elképzelésekre és arra, hogy a kezdő pedagógus megfelelő szakirodalmakhoz, feladatgyűjteményekhez nyúljon és fejlessze önmagát, módszereit. Egy kezdő pedagógus már a megfelelő helyszínnel és eszközökkel, az új kreatív módszertani könyvek feladatainak alkalmazásával a tanításban hozzásegítheti a diákokat a pozitív élményekhez és ez által az alkotás öröme, a flow-élmény megtapasztalásához. Rendkívül fontos, hogy a diák egyéni módon is válaszolhasson egy feladott feladatra és ezáltal szabadnak érezhesse magát.
témavezető
Dr. Bényéi Judit
konzulens
Dr. Pataky Gabriella