Diriczi Csenge

Fémművesség MA
szakdolgozat
A közelkerülés pszichológiája
Szakdolgozati kutatásom fókuszába a párkapcsolatok alakulását helyezem, kifejezetten arra fektetve a hangsúlyt, hogy két egyén között milyen út vezet el a kezdeti távolságtartástól a teljes közelengedés állapotáig, valamint hogy milyen pszichológiai komponensek befolyásolják párválasztási szokásainkat. Ennek értelmében foglalkozom többek közt az ember térigényével, az észleléstől egészen az intim kapcsolatokig való eljutás folyamatának tényezőivel, a szerelem fejlődési szakaszaival és osztályozási lehetőségeivel, továbbá a távkapcsolatok azon képességével, amellyel újraértelmezik az összetartozás jelentését az online térben. Emellett vizsgálom még a művészet fogalmának átalakulásával megjelent narratív design jelentőségét, illetve igyekszem a lehető legközelebb kerülni ahhoz, hogy mit is jelent számunkra az ékszer, és miért szolgál egy tökéletes eszközként a szerelem kifejezésére.
mestermunka
SENSE|s
Az embernek akárcsak személyes térre, úgy természetéből adódóan társas érintkezésre is kétségkívül szüksége van, azonban a kezdeti távolságtartástól eljutni a teljes közelengedés állapotáig egy igen hosszú és bonyolult folyamat. Célom egy olyan konceptuális ékszerkollekció megalkotása volt, amely a narratív design eszközeinek segítségével mutatja be a közelkerülés állomásait a párkapcsolatokban, mind univerzális, mind személyes megközelítésből. Mestermunkámban a kapcsolódás szakaszait az érzékszerveket helyezve a fókuszba, pillanatszerűen megfagyasztott, különböző szintű intimitást kifejező mozdulatok által szemléltetem.
témavezető
Csernátony Fanni
konzulens
Illés Anikó
mestermunka konzulens
Kövér Dóra Rea
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s
Diriczi Csenge, SENSE|s