Técsi Zita Mária

Építőművész MA
szakdolgozat
Szanatóriumok, mint a rehabilitáció színterei a 21. században
Szakdolgozatomban szanatórium, mint rehabilitációs céllal létesített intézménytípust vizsgálok építészeti szemszögből. Fontos körüljárni, vajon megállja-e a helyét korunkban a hagyományos szanatóriumi forma, amely szokásos helyszíne a gyógyításnak, azon belül is a pszichoterápiás rehabilitációnak, vagy újra kell azt értelmezni, és ha igen, akkor milyen szempontok alapján? Kapcsolódó kutatásokból egyértelművé válik, hogy az intézmény-típus változása szükséges, hogy lépést tudjon tartani a kor követelményeivel, az építészete harmóniában legyen az fejlődő orvostudomány igényeivel. A dolgozat elméleti hátterének feltérképezését követően jelen kori példák és interjúk elemzésének segítségével törekszik választ adni a feltett kérdésre, megtalálni az építész helyét a kérdéskörben.
mestermunka
Rehabilitációs központ
Diplomatervem egy pszichoterápiás rehabilitációs központ és egy hozzá kapcsolódó művésztelep Szegeden, a belváros közelében található Klinika központ és a Tisza mellett. A terv célja a klasszikus szanatóriumjelleg átgondolásával egy olyan építészeti tér kialakítása, ami a jelenkor igényeihez alkalmazkodik, törekedve az pszichiátriai intézményeket övező évszázados stigmák lebontásával. A program három, funkció szerint meghatározott épületből áll. Egy külsősök számára is látogatható Művésztelep, mely a külvilág felé nyit, Terápiás épület, ahol a belső közösség közös terápiás munkája zajlik, és Lakóépület ahol lehetőség van a bent lakók számára visszavonulásra. A három tömeg egymáshoz és a hosszúkás telekhez való viszonyulásával alakítja a közösségi és intimebb zónak váltakozását, és ezek fokozatos átmenetét egyikből a másikba.
témavezető
Csomay Zsófia
konzulens
Veres Bálint
mestermunka konzulens
Dobos Bence