Textiltervezés BA

László Fanni

szakdolgozati konzulens
Keszeg Anna
szakos konzulens
Tomcsányi Dóra
szakdolgozat
Virális divat
Elméleti szakdolgozatomban a virális divat jelenségeivel foglalkozom, illetve vizsgálom, hogy a 21. században az internet és a közösségi média korszakban mit nevezhetünk divatnak és öltözéknek. Ezeket a fogalmakat példák alapján értelmezem és elemzem. Kitérek a mém- és az internetkultúra szerkezetének felépítésére, és arra keresem a választ ezek segítségével, hogy pontosan mi is lehet a divatmém. A virtuális divat kapcsán az NFT-ket (nonfungible token) is széles körben vizsgálom, felhasználási területekre bontva, már létező példák alapján. Dolgozatom fő motívuma a dolgozatnak az öltözködés és az öltözékek jövőbeli újra pozicionálásának értelmezése, a virtuális térbe helyezett öltözékek létének vizsgálata. Reprezentatív jelleggel, a virális divat és a mémkultúra szerkesztési elvei alapján, illetve hype-olt márkák öltözékeit megfigyelve saját divatmém kísérlettel egészítem ki a dolgozatomat.
06
03
05
08
07
02
01
04