Tárgyalkotás BA

Kis Regina Beatrix

szakdolgozati konzulens
Arndt Bernadett
szakos konzulens
Borkovics Péter
szakdolgozat
Szín és illúzió Victor Vasarely művészetében
Dolgozatom témája a színek és illúziók különböző hatásai Vic-tor Vasarely művészetében. Célom, hogy jobban megismerjem a mű-vészet e két jelentős eszközét, hogy a későbbiekben ezt a tudást tud-jam alkalmazni akár az üveg területén is. Kutatásom módszerét te-kintve szakirodalmi elemzés, megfigyelés és kérdőíves felmérés. E módszer a következő hipotézisen alapszik: A színek emberre gyako-rolt hatásai a térillúzióval párosulva felerősödnek. A folyamat során e feltételezés részben igazolódott be, pontosabb bizonyításához és alá-támasztásához további információk és kutatás szükséges.
Vasarely geometrikus plasztika
Vasarely geometrikus plasztika
Vasarely geometrikus plasztika
Vasarely geometrikus plasztika
Vasarely geometrikus plasztika