Tárgyalkotás BA

Tóth-Birtan Mariann

szakdolgozati konzulens
Kissné Budai Rita
szakos konzulens
Ádám Krisztián
szakdolgozat
Az emberábrázolás változása a XX. század első felének művészetében
Dolgozatomban azt kutatom, hogy a századforduló utáni néhány évtizeden át hogyan nyúltak a művészek az emberi testhez, mint az ábrázolás és a szobrászat témája. Azt vizsgálom, hogy hogyan értelmeződik át az emberi alak a művészetben a XX. század történelmi és társadalmi eseményei hatására. Az adott időszakból kiemelt alkotók munkásságából ragadok ki olyan meghatározó mozzanatokat és műveket, amelyek úgy vélem, hogy nagy hatással voltak a modern szobrászat kialakulására és fejlődésére.