Designkultúra BA

Farkas-Kovách Réka

szakdolgozati konzulens
Hajnóczy Csaba
szakos konzulens
Hajnóczy Csaba
szakdolgozat
Budapest, mint hangtáj
Szakdolgozatomban azt vizsgálom, hogy Budapest lakói hogyan viszonyulnak a városi hangokhoz és zajokhoz. Az akusztikai ökológia egy olyan tudományág, amely organizmusok és hangzó környezeteik kapcsolatrendszerét, továbbá a hangok kapcsolatát vizsgálja az élettel és a társadalommal, így esett választásom a budapesti lakók és hangzó környezeteik közötti kapcsolat vizsgálatára. Szakdolgozatomban arra is keresem a választ, hogy az akusztikai ökológia módszereivel és elméleti hipotéziseinek felhasználásával milyen gyakorlati lehetőségek léteznek, amelyek segítik a zajos városi környezetben a létezést. A szakdolgozatom két fő részre bontható. Az első részben elméleti bevezetés, definíciók bemutatása és értelmezése olvasható, a második felében pedig ezek gyakorlati alkalmazása. A második részében vizsgálom azt is, hogy hazai vonatkozásban hogyan működik az akusztikai ökológia elmélete.