Formatervezés BA

Guthy Máté

szakdolgozati konzulens
Simon Andrea
szakos konzulens
Vető Péter
szakdolgozat
Retro Design
A szakdolgozatomban végzett kutatás a retro design feltárását tűzte ki célul, illetve annak potenciális jövőbeli alakulását. A dolgozatomban főszerepet játszik az alapvető feltevés vizsgálata, miszerint a retro nem más mint egy olyan kulturális jelenség halmaz, aminek révén egy időutazást élhetünk át. Ezt az állítást hivatott alátámasztani minden olyan megvizsgált terület, ami kulcsfontosság a mindenkori design trendek alakulásában, akár a divat világa vagy az autóipar, ahol az egyik elsődleges szempont a styling. A dolgozat alapjául a szakirodalom mellett, olyan empirikus kutatások eredményei szolgálnak, mint rövid személyes kérdőívek, valamint egy hosszabb interjú, egy a témában releváns céggel, a Tisza Cipővel. A kutatás eredményeképpen megállapítható, hogy egy érzelmekkel jelentős mértékben telített, és így igencsak nehezen definiálható fogalomkörről van szó, ugyanakkor a több szempontból vizsgált kérdésre, a retro design jövőjére vonatkozóan a szakirodalomra támaszkodva egy jól behatárolható válasz adható.