Textiltervezés BA

Bató Dorottya Viktória

szakdolgozati konzulens
Povedák István
szakos konzulens
Bráda Judit
szakdolgozat
"Vagy magamat adom vagy semmit"
Szakdolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a cigány nők helyzete Magyarországon, hogyan befolyásolja a művészetben elfoglalt helyüket, illetve, hogy ez a helyzet hogyan jelenik meg műveiken. Ennek okán először a Magyarországon élő cigány nők helyzetének vizsgálatával foglalkoztam. Később tanulmányoztam a cigány művészetet, a média hatását a cigányokra, cigány művészekre, majd konkrét példák/művészek életének és munkásságának vizsgálatával próbáltam közelebb kerülni a téma feltárásához. Kutatásom során készített mélyinterjúk alapján ismertetem Kőszegi Edit és Balázs Kitti álláspontját a témával kapcsolatban, illetve tanulmányozom Oláh Mara életét, művészi pályafutását. Kutatásom eredményeként arra a megállapításra jutottam, hogy a téma összetettségéből adódóan számos tényező befolyásolhatja a roma képzőművésznők helyzetét, témavilágát, illetve látásmódját. A képzőművésznők képeit manapság sokszor politikai célokból emelik ki, viszont ennek következtében legalább több emberhez juthat el művészetük.