Fotográfia BA

Hadnagy Tamás

szakdolgozati konzulens
Berky Tamás
szakos konzulens
Oravecz István
szakdolgozat
Immerzió pszichológiai korlátai a virtuális valóságban
Dolgozatomban azokat a pszichológiai mechanizmusokat vizsgálom, melyek negatívan befolyásolják az immerzió mértékét VR-környezetekben. A dolgozat a jelenlét érzékelés, térérzékelés és szociális interakciók problémáira fókuszál. A dolgozat a virtuális valóság kognitív pszichológiai kutatásaira épül, és igyekszik ezeknek a kutatásoknak az eredményeit új megvilágításba helyezni. A dolgozat átfogó képet alkot a virtuális terek emberközpontúbb tervezésének lehetőségeiről.