Fotográfia BA

Silló Ármin Benjámin

szakdolgozati konzulens
Szentpéteri Márton
szakos konzulens
Gulyás Miklós
szakdolgozat
A játékosság fogalma és szerepe a művészetben
A szakdolgozatomban, a játék fogalmán keresztül szeretnék egy átfogó írást létrehozni, ami reményeim szerint rámutat arra, miért gondolom, hogy a játék a legkomolyabb téma, amivel foglalkozni lehet. Másrészről pedig érinteni szeretnék olyan művészeti, filozófiai, tudományos irányzatokat, amik jól szemléltetik azt a fajta hozzáállást és világnézetet, amivel az egész dolgozatban foglalkozni fogok. Ezen belül központi szerepet fog kapni a játékosság és komolyság fogalompárja, a metafora, a szubjektív dokumentarizmus, a neutralizáció, a szürrealizmus, az epokhé és redukció fogalma, a szakrális művészet és az idealizmus.