Designkultúra BA

Vajas Dóra

szakdolgozati konzulens
Mélyi József
szakos konzulens
Mélyi József
szakdolgozat
Kelet-Közép Európai testkép vizsgálata
Szakdolgozatom fő témája a női test megjelenítése. A hetvenes évek elején Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban a képzőművészetben (mindenekelőtt performatív
alkotásokban, fotóművekben) jól érzékelhetően megjelent a feminista látásmód, ezzel párhuzamosan pedig megváltozott a női testhez való viszonyulás és a saját (női) test
megjelenítése. Hogyan jelentek meg a feminista művészeti pozíciók Magyarországon, hogyan helyezhetők el nemzetközi összefüggésrendszerben a magyar művészek alkotásai a hetvenes évektől a renderváltás időszakáig? A művészeti pozíciókat, és a test-önkép kérdését mindenekelőtt Ladik Katalin, Drozdik Orsolya és Ujj Zsuzsi művészetén keresztül vizsgálom.