Média design BA

Kiszler Dániel Viktor

szakdolgozati konzulens
Gyenge Zsolt
szakos konzulens
Sánta Balázs
szakdolgozat
A posztkolonializmus Claire Denis filmművészetében
A szakdolgozatom egyik célja a posztkoloniális elmélet hátterének, kialakulásának, illetve a kortárs szférában való helyének meghatározása. Fontosnak tartom az olyan alapvető témák meghatározását a filmelméletben, mint a koloniális háttér, a történelem újraírása, a metanarratívák kialakulása, illetve a kultúra és a nyelv eltulajdonítása. Szakdolgozatom fókuszában ugyanakkor Claire Denis munkássága áll, így az általános elméleti bevezetőt követően legnagyobb részt azzal szeretnék foglalkozni, hogy a rendező munkáiban hogyan jelenítődik meg a posztkolonializmus, illetve az hogyan hatott, hat máig is az európai filmes identitásra.