Tervezőgrafika BA

Gulyás Luca Panna

szakdolgozati konzulens
Illés Anikó
szakos konzulens
Simon Péter Bence
szakdolgozat
Az online szakmai jelenlét és lehetséges negatív hatásai az Y- és Z-generáció kortárs alkotóira
Szakdolgozatom témájául a közösségi médián való publikálás mentális egészségre gyakorolt hatásának vizsgálatát választottam, ezen belül is különös hangsúlyt fektetve a mai egyetemista korosztály, az Y és Z generáció fiatal művészeire. Már jó pár éve egy érdekes tendencia figyelhető meg, miszerint a hálózati kommunikáció és közösségimédia-platformok (esetünkben Facebook, Instagram és Behance) terjedése és használata jelentősen átalakította a fiatal alkotók szakmai jelenlétét az online és offline térben. Azt feltételezhetjük, hogy a rohamosan bővülő digitális felületek által biztosított új lehetőségek egyértelműen pozitív hatással bírnak szakmai fejlődésükre, ugyanakkor érdemes megvizsgálnunk a közösségi média használatának háttértényezőit, és esetenként akár súlyos negatív következményeit is.
Link Up
World Pasta Day
Link Up
Bogár
Buy Nothing Day