Tervezőgrafika BA

Bozori Fanni

szakdolgozati konzulens
Povedák István
szakos konzulens
Balla Dóra
szakdolgozat
A magyar közízlésre ható tényezők a környezetkultúra változásai tükrében
Szakdolgozatomban a magyar közízléssel, az azt befolyásoló tényezőkkel és azok lenyomataival foglalkozom környezetkultúránk változásai tükrében. A rendszerváltás előtti és utáni korszak vizuális világát, giccshez való hozzáállását, ízlésnevelési módszerének – illetve annak hiányának – következményeit vizsgálom. Végül különféle társadalomtudományi kutatások eredményeire támaszkodva próbálom értelmezni a magyar közízlés mibenlétét.
kiadványterv
könyvtár arculat
RTV