Designkultúra BA

Tóth Boglárka

szakdolgozati konzulens
Gyenge Zsolt
szakos konzulens
Gyenge Zsolt
szakdolgozat
Kortárs filmek női megközelítésben
Szakdolgozatomban a kortárs női rendezésű filmek és az 1970-es, '80-as évek feminista filmteoretikusainak legfontosabb gondolatai közötti kapcsolatot vizsgálom. Laura Mulvey, Mary Ann Doane, Teresa de Lauretis és Kaja Silverman olyan fogalmakat hoztak létre, amelyeket azóta is kiindulópontként alkalmaz a feminista filmkritika. A férfi tekintet, maszkviselés, társadalmi nem, női hang fejezetek elméleti része után, minden egyes fejezet során, olyan női rendezésű filmeket elemzek, amelyek az elmúlt 15 év alatt díjazásban részesültek. Ezeknek a filmeknek a fókuszált elemzése során kirajzolódik, hogy a női rendezők miképpen fordítják hasznukra a filmteoretikusok által problémásnak ítélt filmes kifejezőeszközöket.