Textiltervezés BA

Foster Dóra Liza

szakdolgozati konzulens
Schmidt Andrea
szakos konzulens
Tomcsányi Dóra
szakdolgozat
Az alkotói tér és az alkotás folyamatának összefüggései
Szakdolgozatomban az alkotói tér és az alkotás kapcsolatát vizsgáltam három elismert kortárs képzőművész (Bak Imre, Bukta Imre, Keserű Ilona) és szülőfalum képzőművészeti közösségének műhelyei, alkotási folyamatai, környezetük hatásainak tanulmányozása során. Ezeket szembeállítva érdekes különbségeket figyeltem meg a művészek téralakítási szokásait, rendszereiket, művészetük céljait és elhivatottságuk okát illetően, ezen tapasztalatokat szeretném átemelni saját alkotói attitűdöm és művészeti tevékenységeim alakításához