Tervezőgrafika BA

Kis Doroti Loretta

szakdolgozati konzulens
Balázs András
szakos konzulens
Nagy László
szakdolgozat
Köztéri reklámok megjelenése Magyarország településtípusain
Dolgozatomban a reklám kialakulásának és alapfogalmainak tisztázása után a hazai reklámipar sajátosságait tekintettem át a hatvanas évektől napjainkig. Kapcsolódó kutatómunkám során a falvakban, kisvárosokban, illetve a fővárosban megjelenő köztéri hirdetések sajátosságait vizsgáltam. 25 darab félig-strukturált interjúm során arra voltam kíváncsi, miként hatnak az utcákon megjelenő reklámok, hirdetések a helyi közösségekre. A különböző korosztályok vizsgálata mellett kutatásom arra is kiterjedt, hogy az eltérő gazdasági-társadalmi háttér miként befolyásolja az interjúalanyok reklámhoz való viszonyát. A különböző életkorú, iskolázottságú, települési hátterű beszélgetőpartnerekre milyen színek, mintázatok, szövegek milyen hatást gyakorolnak. Az adott településtípusokban milyen köztéri reklámok alakítják az utcaképet: mely reklámformák meghatározóak és melyek hiányoznak.