Fotográfia BA

Lantos Olivér István

szakdolgozati konzulens
Antalóczy Tímea
szakos konzulens
Kudász Gábor Arion
szakdolgozat
A homoszexualitás reprezentációja a fotográfiában
Szakdolgozatomban a homoszexualitás, -mint szexuális orientáció- vizuális reprezentációját vizsgálom. Hipotéziseim között szerepel, hogy a társadalmi közeg viszonya az ember szexuális orientációjához, befolyásolja egy alkotó művész -jelen esetben fotográfus- témaválasztását, illetve az életművében használt szimbólumhasználatát. Véleményem szerint egy, a megszokottól eltérő szexuális orientációval rendelkező művész más szimbólumhasználattal rendelkezik, továbbá azt is állítom, hogy a homoszexualitás társadalmi megítélésének változásai a művészek téma megközelítését, és vizuális stílusát is más dimenziókba tudja helyezni. A homoszexualitás és a társadalom ehhez való viszonyának változásait vizsgáltam. Továbbá a fotográfia és a homoszexualitás közös metszéspontjait állítom párhuzamba. Dolgozatom kronologikus szerkezetét a szexuális forradalomtól, -1960-as évektől- elemeztem. A homoszexualitás társadalmi megítélésének, vizuális kommunikációt befolyásoló hatásait vizsgáltam, illetve, hogy ezek a hatások hogyan jelennek meg általam választott fotográfusok életműveiben, és azok szimbólumhasználatában.
"Du musst dein Leben ändern"
"Du musst dein Leben ändern"
"Du musst dein Leben ändern"
"Du musst dein Leben ändern"
"Du musst dein Leben ändern"
"Du musst dein Leben ändern"
"Du musst dein Leben ändern"
"Du musst dein Leben ändern"
"Du musst dein Leben ändern"
Persona Non Grata
Persona Non Grata
"Du musst dein Leben ändern"
Persona Non Grata
Persona Non Grata
Persona Non Grata
Persona Non Grata
Still Life
Packshot
Still Life
Persona Non Grata II.
Persona Non Grata II.
Persona Non Grata II.