Média design BA

Szabó Gerle

szakdolgozati konzulens
Földi Eszter
szakos konzulens
Erhardt Miklós
szakdolgozat
A hazai oktatás viszonya a feminizmushoz
Dolgozatomban arra szeretnék választ találni, hogy milyen mértékig és minőségben van jelen a magyarországi közoktatásban a társadalmi nemekkel kapcsolatos érzékenyítés, illetve arra, hogy hogyan lehetne a diákokkal erről hatékonyan kommunikálni.
jelenet a Klímadüh c. rövid dokumentumfilmből
jelenet a Lemondás az anyaföldről c. rövid dokumentumfilmből
jelenet a 2020 tavasza c. videó etűdből
kép az Emberöltő c. kollázs sorozatból