Formatervezés BA

Zsurbej Jázmin

szakdolgozati konzulens
Schneider Ákos
szakos konzulens
Csernátony Fanni
szakdolgozat
A design és fenntarthatóság szerepe a modern temetkezési alternatívákban
A dolgozatom a globális felmelegedésre reagáló kortárs alternatív temetkezési eljárások és szokások témáját járja körül. Hipotézisem szerint minden temetkezési szokásunkban történő változásnak egy „egyszerű”, de indokolt oka volt; a következő gerjesztő tényező pedig a klímaválság. Először történeti áttekintést végeztem, hogy megértsem a jelenleg hagyományosnak titulált koporsós temetkezés, illetve annak elsődleges alternatívája a hamvasztás kialakulásának ok-okozati összefüggéseit. Ez után tudományos cikkeken és tanulmányokon keresztül megvizsgáltam ezek környezetre káros hatásait. A dolgozatom második felében bemutatok öt olyan kortárs példát, melyek valamilyen formában már a megvalósulás útjára léptek (ilyen például a Recompose, Resomation), megalkotásukban fontos szerep volt a designnak (Capsula Mundi, Living Cocoon) vagy legalább technológiai színtéren innovációt jelentenek (Promession). Végezetül egy kérdőív formájában tanulmányoztam az emberek hozzáállását ezekhez az alternatívákhoz, majd levontam a konklúziómat, melyben arra a következtetésre jutottam, hogy a hipotézisem helytálló volt.