Formatervezés BA

Wellisch Péter Zoltán

szakdolgozati konzulens
Szentpéteri Márton
szakos konzulens
Húnfalvi András
szakdolgozat
A motorkerékpár erőforrásának a társadalomra és a jármű megjelenésére gyakorolt hatása
Ez a dolgozat a motorkerékpárok elektromos erőforrásra való átállásával járó változásokat vizsgálja. Megannyi aspektusból tanulmányozható az innováció, melyek közül a továbbiakban kettő szempont elemzése olvasható. Az első, a motorok felépítésére vonatkozó módosulások, melyhez alapként a jármű és az erőforrás fejlődésének bizonyos szakaszai kerülnek bemutatásra. A második pedig azzal foglalkozik, hogy az elektromos motorkerékpárok milyen megítéléssel bírnak a motorosok körében. Az újonnan alkalmazott technológia előnyeivel és hátrányaival kapcsolatos vélekedések megismerésének és bemutatásának célja a lehetséges fejlődési irányok meghatározása, melyek mentén szélesebb körben is befogadásra kerülhetnek a nulla emisszióval rendelkező kétkerekűek. A jobb megértést, a szekunder feldolgozás mellett primer kutatás is segítette, mely magyar motorosok körében online kérdőív formájában került elvégzésre. Az ily módon kapott válaszok egy hasonló témában, 2021-ben, brit motorosok részvételével készített felmérés eredményeivel kerültek összevetésre. A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy a motorosok és járműveik között kialakult szentimentális kötődés mellett az energia tárolásáért felelős akkumulátorok kapacitása, valamint a töltéshez elengedhetetlen infrastruktúra fejlettségi szintje a legmeghatározóbb szempontok az elektromos motorok megítélésében. Továbbá az is kiderült, hogy a gyártók elsősorban a fiatal korosztályt tekintik potenciális célcsoportnak és nem törekednek a konzervatív értékrenddel bíró réteg meggyőzésére. Végül pedig a kérdőívek eredményeinek összevetésével kiderült, hogy a témában megkérdezett brit motorosok nyitottabbak az elektromos technológiára, valamint fontosabbnak tartják a környezet tehermentesítését, mint a kutatásban részt vett magyarok.