Építőművészet BA

Monti Elvira

szakdolgozati konzulens
Schmidt Andrea
szakos konzulens
Takács Ákos
szakdolgozat
Építészeti bűnmegelőzés és a biztonság kérdése a neoliberális városban
Dolgozatomban az építészeti bűnmegelőzés különböző aspektusait és vonatkozásait, kialakulásának történetét, dominánssá válásának okait, alkalmazásának társadalmi, gazdasági, politikai hátterét vizsgálom. Felvázolok lehetséges szempontokat a módszer kritikájára, kiemelten a magyarországi kontextusra fóluszálva.