Szilasi Dávid Kristóf

Formatervezés BA
szakdolgozat
Elektromos mobilitás hatására megjelenő új járműarchitektúrák
Szakdolgozatomban az újabb változás előtt álló járműipar érzékeny pontját, az elektromos mobilitást vizsgálom. Negyed századdal ezelőtt indult el újra a személygépjárművek elektromos hajtásláncának a fejlődése, amely azóta hétköznapi használatba is került. A leegyszerűsödött hajtáslánc új lehetőségeket nyújthatna a karosszéria ezzel egyidejű fejlődéséhez is, azonban ennek változása nem olyan markáns. A témakör elemzéséhez a design más területeiről (termék- és szolgáltatástervezés) vizsgálok meg különböző példákat annak érdekében, hogy párhozamokat fedezhessek fel az iparágakban. Ezeket a párhuzamokat vetítem le a járműtervezésre, továbbá az ágazaton belül is összehasonlító elemzéseket végzek a könnyebb átláthatóság érdekében. Ezentúl kérdőíves kutatással és szakmai mélyinterjúval vizsgálom a jövő lehetséges lehetőségeit.
témavezető
Húnfalvi András
konzulens
Ébli Gábor