Somogyi Sára Zsófia

Animáció BA
szakdolgozat
Gyerekek fejjel lefelé
Dolgozatom központi témája az azonos korú közösségek gyermekkorban átélt kollektív traumáinak megjelenítése a mozgóképkultúrában. Kutatásom célja annak vizsgálata, hogy a gyermekkorban kialakuló közösségek és a traumák egymásra hatása miként jelenik meg olyan mozgóképes alkotásokban, melyek egy-egy szűk (baráti) csoport hozott, egyéni vagy közös traumáit dolgozzák fel. A rendelkezésemre álló szakirodalom alapján és a kiválasztásra került művek tematikus áttekintésével vizsgálom az ábrázolt traumák szakpszichológiai hitelességét, valamint a témámhoz kapcsolható allegóriák csoportosíthatóságát filmes megjelenítés szempontjából. A témám tárgyaláshoz szükséges fogalmak taglalása és a kollektív traumával kapcsolatos kutatások történeti áttekintése után a választott filmek kategóriákba rendezett jelenségeit elemzem részletesen, a terjedelmi korlátokra való tekintettel és szükséges pszichológiai tanulmányok hiányában a pszichés kórkép felállításának igénye nélkül.
témavezető
Gyulai Anna
konzulens
Fábics Natália
Ismeretlen Ismerős
Ismeretlen Ismerős
A csend
A csend
A csend
Hotel Yugoslavia
Hotel Yugoslavia
Hotel Yugoslavia
Az Isten új ruhája
Az Isten új ruhája
Az Isten új ruhája
Hongkong
A csend
A csend
Hongkong
A csend