Mihalik Nikoletta

Tervezőgrafika BA
szakdolgozat
Vizuális szabályrendszerek
Dolgozatomban azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy milyen szabályrendszerek alapján épül fel egy minőségi gyerekkönyv annak teljes vizuális megjelenését tekintve? Vannak-e egyáltalán ilyen szabályrendszerek megfogalmazva? A magyar gyerekirodalmi illusztrációk ezredforduló utáni hatalmas felvirágozása után pedig szintén adott a kérdés, hogy a napjainkban vezető hazai gyerekkönyvek mennyire felelnek meg ezeknek a szempontrendszereknek?
témavezető
Nagy László
konzulens
Bényei Judit
MOME gólyatábor 2020