Márkus Dorottya

Designkultúra BA
szakdolgozat
Humor a századforduló reklámjában
Dolgozatomban a századforduló hajnalán virágzásnak induló plakátművészet összetettségét vizsgálom Faragó Géza életművének keretein belül. Plakátművészetét két fő csapásirány szerint, úgymint kereskedelmi és szórakoztatóipari, illetve háborús és sajtóplakátok altémákra bontva vizsgáltam. A történeti kutatás során a műveket egykorú források, korabeli kritikák és katalógusok segítségével, illetve a kortárs plakáttörténeti tanulmányok mentén elemeztem.
témavezető
Földi Eszter