Novák Lea

Designkultúra BA
szakdolgozat
Határátlépések
A délszláv háború nyomására a magyar művészek közt megindult „átzsilipelési” folyamat része, hogy sokan alkotói pályájukat egy másik országban folytatták tovább. A jugoszláviai Vajdaságból a kilencvenes évek első felében Magyarországra emigrált avantgárd művészek közül Ladik Katalin, Lantos László, Máriás Béla, Szombathy Bálint állnak dolgozatom fókuszában. Menekülés történeteiket személyes interjúk során dolgoztam fel, történeteiket olyan egységgé formálva, amiben láthatóvá válik, hogy miképp viszonyultak a megváltozott körülményekhez, illetve egymáshoz az átköltözés előtti, illetve utáni időkben.
témavezető
Mélyi József